2022                       

    2021                         pozastavené aktivity - COVIT

   

    

    2020

 • 01.02.2020       Zabíjačka v Košickej N. Vsi   

 • 03-08/2020       Zrušené aktivity - COVIT 19 - pozastavené aktivity
 • 23.8.2020          Abovské slávnosti  Skároš
 • 18.9.2020         Prehliaka heligonkárov Korytárky
 • 05.10.2020       Druhá vlna COVIT 19 - pozastavené aktivity

 

 

 

      2019

 •  5.1.2019   Vianočná akadémia Geča
 •  9.2.2019   Zabíjačka v Košickej N.Vsi
 • 28.4.2019  Súťaž Dargovská ruža
 • 01.5.2019  Súťaž vo varení guľašu
 • 22.6.2019  Dni obce 2019
 • 06.7.2019  Dni obce Ruskov
 • 14.9.2019  Celoslovenská prehliadka heligonkárov Korytárky
 • 29.10.2019 Program  MČ KNV - Jubilanti
 • 10.11.2019 Prokram k 100.výročiu Matice Slovenskej
 •  03.12.2019 Mikulášske posedenie, MČ KNV

 

 

 

 

2018 

 • 20.01.2018  Program - Ples Šaca
 • 27.01.2018  Program -Zabíjačka v Košickej Novej Vsi
 • 03.02.2018  Program Ples -CHrastné
 • 04.02.2018  Program Fašiajngy v Miľpoši
 • 01.05.2018  Súťaž vo varení guľašu
 • 23.06.2018  Dni MČ Košická Nová Ves
 • 16.09.2018  Deň rodiny Šaca
 • 20.10.2018  Regionálna prehliadka FS regiónov východného Slovenska Slanec
 • 21.10.2018  Na Košickej turňi 2018 - nesúťažna prehliadka
 • 23.10.2018  Program " Jubilanti " Košická Nová Ves
 • 26.10.2018  Program " Už v novevši veľo ročky nehraľi "
 • 28.10.2018  Program " Ruža jubilantom " Rozhanovce 
 • 11.12.2018  Jubilanti- Košická Nová Ves
 • 24.12.2018 Polnočný programv kostole Košická Nová Ves 
 • 30.12.2018 Koledy - kostol Furča

 

 

 2017

 • 28.01.2017  Program - Zabíjačka v Košickej Novej Vsi
 • 12.02.2017 Fašiangy na Furči
 • 19.02.2017  Fašiangy v Miľpoši
 • 01.05.2017  Súťaž vo varení guľašu v Košickej Novej Vsi
 • 24.06.2017 Dni MČ Košická Nová Ves
 • 18.07.2017 Akcia Matice Slovenskej na Bankove
 • 10.10.2017 Program na prehliadku MČ Košická Nová Ves
 • 20.10.2017 Akcia Už v novevši veľo ročky nehraľi
 • 24.10.2017 Program - akcia MČ KNV - Jubilanti seniori
 •  05.12.2017 Program - akcia MČ KNV -Oslávenci seniori 

 

 

   2016

 •    23.01.2016  Vystúpenie na Reprezentačnom plese v Dome umenia
 •    30.01.2016  Program na zabíjačkovej akcii.
 •    06.02.2016  Vystúpenie na akcii " Fašiangy v Miľpoši "
 •    01.05.2016  Súťaž vo varení guľašu Košická Nová Ves   
 •     18.06.2016   Program na akcii Dni obce Zdoba
 •     25.06.2016   Program na akcii Dni MČ Furča
 •     25.06.2016   Program na akcii Dni MČ Košická Nová Ves  + krst CD FSS Čorgov
 •     21.10.2016   Akcia "Už v novevši veľo ročky nehrali "
 •     16.12.2016   Program na akcii Matice slovenskej

   2015

 •      10.01.2015        Vystúpenie na Adventnom koncerte vo Vyšnej Myšli
 •      20.01.2015        Vystúpenie na fašiangovom plese
 •      31.01.2015        Program na zabíjačkovej akcii
 •      14.02.2015        Vystúpenie v Miľpoši
 •      27.03.2015        Veľkonočné trhy Ťahanovce
 •      29.03.2015        Veľkonočné gastronom.trhy Hotel Hrysso košice
 •      12.04.2015        Dom sociálnych služieb ARCUS Košice -benefičné vystúpenie
 •      08.05.2015        Varenie guľašu Košická Nová Ves
 •      20.06.2015        Dni obce Zdoba -vystúpenie
 •      20.06.2015        Folklórny festivalRožkovany
 •      28.06.2015        Abovské folklórne slávnosti Rozhanovce
 •      09.07.2015        Folklórne popoludnie MČ Furča         
 •      12.09.2015        Ťahanovský guľáš             
 •      11.10.2015        Na košickej turni 2015 
 •      16.12.2015        Vianočné trhy Ťahanovce
 •      24.12.2015        Program pred polnočnou omšou v kostole v Košickej Novej Vsi
 •                                Vystúpenie na akciách organizovaných MČ Koš.N.Ves a jubilantom.

 

 

       2014    

 •     07. 06.2014     Vystúpenie - Folklórne slávnosti v Hankovciach
 •     15. 02.2014     Vystúpenie na Fašiangovom  plese
 •     01. 05.2014     Súťaž vo varení guľášu v Košickej Novej Vsi
 •     21. 05.2014     Vystúpenie - Zemplínsky majáles 2014
 •        13.7.2014     Vystúpenie v CHorvátsku - Selce                       
 •        31.8.2014     Vystúpenie v obci Dúbrava
 •      12.10.2014     Súťaž " Na košickej turňi "
 •      12.10.2014     Vsl.folklórne združenie - Krásna n/Hornádom
 •        5.12.2014     Rozsvietenie stromčeka  na Furči
 •      12.12.2014     Vianočné trhy na sídlisku Ťahanovce
 •      24.12.2014     Program  pred polnočnou omšou v Košickej Novej Vsi
 •            v priebehu roka  - Vystúpenia  pre jubilantov - akcie organizované MČ KNV

 

       2013                         

 •   Vystúpenie Fašiangový ples
 •   Súťaž varenia guľašu
 •   Súťaž varenia  guľašu – organizované MČ KNV
 •   Vystúpenie „ Zemplínsky majáles „Košice – Dolná brána
 •   Vystúpenie pre Policajnú akadémiu
 •  Súťaž Košice-Šaca  „ Na košickej turni  2013„

 Vystúpenie mužov/ skupina  – získali  zlaté pásmo

 Vystúpenie žien    / skupina  – získali  strieborné pásmo      

 DUO muži : stredné pásmo  - Nagy  + Bratru

 Sólový spev  ženy :    Sopková –strieborné pásmo

                                Ščerbová- strieborné pásmo

 Sólový spev muži  :    Adamondy – zlaté pásmo

                                Valuš        -   strieborné pásmo   

 • Vystúpenie v Technickom múzeu pri príležitosti otvorenia výstavy

 

 • Už v Novevši veľo ročki ňehraľi

Vystúpenie Romathanu

 • S tanečníkom Romathanu si zatancovali aj naše speváčky
 • Program naších vystúpeni 11-12/2013    
 •       29.11.2013 Zabíjačka na Mieri    - o 17.oo hod.                                                       
 •         6.12.2013  Rozsvietenie vianočného stromčeka na sídlisku Furča -  pri fontáne
 •         8.12.2013  Adventný koncert v Ruskove
 •       13.12.2013 Vianočné trhy na sídlisku Ťahanovce
 •       19.12.2013 Pri vianočnom stromčeku na Hlavnej ulici
 •       24.12.2013  Program pred polnočnou omšou  v kostole v Košickej Novej Vsi    
 •  

       2012                       

 •   Vystúpenie Fašiangový ples
 •   Súťaž varenia bryndzových halušiek – mesto
 •   Súťaž varenia guľášu V. Trňa
 •   Vystúpenie pre policajnú akadémiu                  
 •   Súťaž Košice-Šaca  „ Na košickej turni „

  Vystúpenie mužov – získali  zlaté pásmo

  Vystúpenie žien – získali  strieborne pásmo         

  DUO muži : strieborné pásmo J. Adamondy + D.Gazdag

  DUO ženy : Gazdagová + Kocourkova- strieborne pásmo

  Sólový spev  ženy :    Sopková – bronzové pásmo

 •   Vystúpenie pre seniorov – organizované MČ KNV

       2011                         

 •   Vystúpenie Fašiangový ples
 •   Súťaž Košice-Šaca  „ Na košickej turni „

  Ocenenie :       Sólový spev  muži :  J. Adamondy

  DUO ženy : Gazdagová + Kocourkova

 •   Vystúpenie „ Košické Vianoce“ – Vianočný stromček

 

 

       2010                

 •   Vystúpenie Fašiangový ples
 •   Vystúpenie pri príležitosti 9,výročia otvorenia OC OPTIMA
 •   Vystúpenie pri Krste knihy História a súčasnosť -  Košická Nová  Ves                   
 •   Vystúpenie pri akcii MČ KNV „ Už v novevši veľo ročky nehrali“
 •   Súťaž Košice-Šaca  „ Na košickej turni „
 •   Vystúpenie mužov – získali  3. Miesto
 •   Vystúpenie pri akciách MČ – Úcta k starším 
 •   Rodinné oslavy