Ďakujeme Vám, že ste prejavili záujem a navštívili stránku našej folklórnej skupiny

 

                                                          " Č  O  R  G  O  V  "   

 

     Sme skupina nadšencov ľudových piesni v " zrelom veku" a pôsobime v Košickej Novej Vsi  .     

     Košice a široké okolie pozná lokalitu Košická Nová Ves pod prezývkou " Škvarkare".

    Túto prezývku dostali obyvatelia  Košickej Novej Vsi podľa toho, že v minulosti 

    bolo ich hlavnou obživou  spracovanie  a predaj bravčového mäsa, výroba mäsových výrobkov a aj škvariek

     V Košickej Novej Vsi pôsobí pod názvom Škvarkare druhá, samostatná hudobno - tanečná zložka.  

   

       My Vás pozývame na prehliadku naších aktivít  a chceme sa Vám predstaviť:

 

       Názov našej speváckej skupiny sme prevzali podľa prameňa čistej vody, ktorý od nepamäti vyteká pri kostole v Košickej Novej Vsi , a naši predkovia ho volali ČORGOV. Je to symbolika čistej vody a čistých hlasov

 

       Folkórna spevácka skupina Čorgov pri MÚ MČ KNV  vznikla  15. 4.2009 v dôsledku

rozdelenia pôvodnej skupiny na dve časti a to na skupinu mládežníkov, ktorí pôsobia pod názvom Škvarkare a na skupinu starších členov, ktorí  pôsobia pod názvom ČORGOV.

 

       Zakladajúci počet členov bol 13 vo vekovej kategórii od 40 do 70 rokov. Jej členovia sa usilujú o zachovanie pôvodných ľudových tradícií a interpretáciu ľudových piesni prevažne z ABOVA.

       Pre posúdenie úrovne  vlastnej interpretácie sa skupina zúčastňuje  rôznych kultúrnych podujatí a hlavne regionálnej súťaže hudobného folklóru dospelých „Na košickej Turni“.

       Činnosť Folklórnej skupiny Čorgov podporuje MČ Košická Nová Ves v zastúpení poslancov a starostu. Dnes má FSS Čorgov 18 členov. V jeho portfóliu sú aj „vyslúžilí“ speváci a tanečníci známych folklórnych skupín ako Čarnica a Železiar.

       Umeleckým vedúcim FSS Čorgov je Jaroslav Adamondy, ktorý vykonáva aj hudobný doprovod skupiny na akordeóne.

 

 

Naši členovia :

                      

 

 

Andrea Adamondyová                                  Jaroslav Adamondy

Jana Valušová                                      Ján Valuš 

Margita Gazdagová                              Dušan Gazdag          

                                

Jolana Kocourková                                       Ján Bratru               

Ružena Olejníková                                       Vincent Jendželovský           

Anna Sopková                                              

 

Viera Ščerbová                                             Karol Angelovič               

Daniela Hrehová                                         Štefan Vaľko

                                                                     Vasiľ Kočan 

                                                                            Milan Murín    

---------------------------------------- ----------------------------------------------------------

Aktuálny stav členov k 30.11.2017